Bu çalışmanın ana hedeflerinden biri, Şeyh Bedreddin'in liderliğinde başlayan başkaldırının tarihsel dokularını sunmak olacak. Başkaldırının psikolojik boyutları aktarılırken, başlangıç nedenleri irdelenecek. Hareketin çıkış noktası ve sonrası tanımlanacak. Başkaldırıyı kimlerin desteklediği, kimin ve neden karşı durduğu araştırılacak. Anadolu'da var olan Şiî ve Bâtınî akımların ayaklanma kapsamında oynadıkları roller irdelenecek. Tüm bu verilerden yola çıkarak Kızılbaş-Safevi Devleti'nin öncülüğünde başlayıp kendi sınırlarını aşan öğretinin geniş kitleler tarafından neden ve nasıl kabul gördüğü sorgulanacak. Şah İsmail liderliğinde başlayan ve kısa sürede genişleyip tüm bölgeyi kapsayan Kızılbaş-Safevi Devleti'nin başarısında Şah İsmail ile Şeyh Bedreddin'in rolleri irdelenecek. Hızlı bir şekilde güçlenen Kızılbaş-Safevi Devleti'nde dervişlerin oynadıkları rollerin yanı sıra Şeyh Bedreddin'le olan bağları hakkında bilgiler aktarılacak. "İriş Dede Sultan İriş!" nidâsı ile "Yetiş Rabbimiz İsa Yetiş!" seslenişi arasındaki benzerlik ve psikolojik bağlantı sorgulanacak. Kutsanmış olduğuna inanılan "Dede Sultan"nın Efes'te çarmıha gerilişi sırasında ödün vermez duruşu ve yeniden dirilişe olan inancın dışa vurumu anlatılacak.
(Tanıtım Bülteninden)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin

  • 30,00TL


Etiketler: Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, Osmanlı Tarihi, İlhami Yazgan, Franz Babinger